Lempers Consultancy staat voor:

Het vinden van praktische en duurzaam veilige oplossingen, samen met opdrachtgevers en andere experts. Het delen van kennis en ervaringen over brandveiligheid, bouwen en milieu. Elkaar inspireren.
Advies over het brandveilig ontwerpen, bouwen en gebruiken van gebouwen. Oplossingen voor de veilige opslag van gevaarlijke stoffen en het beperken van de milieubelasting. Met als doel dat mensen veilig kunnen wonen, werken en verblijven.

Lempers Consultancy ondersteunt:

  •  Architecten bij het brandveilig ontwerpen van gebouwen.
  •  Gemeenten, omgevingsdiensten en overheden bij toezicht en handhaving milieu en brandveiligheid.
  •  Aannemers en bouwbedrijven bij het juiste gebruik van brandwerende materialen.
  •  Bedrijven met praktische oplossingen en het aanvragen van een vergunning.

Diensten:

Bouwplantoetsing brandveiligheid – Inspecties milieu en brandveilig gebruik – Geluidsonderzoek – Gelijkwaardige brandveiligheid – Vuurlastberekening – Rapportage Beheersbaarheid van brand – Toezicht en handhaving milieu en brandveiligheid – Advies opslag gevaarlijke stoffen  –  Brandoverslag berekening  –  Quick scan milieu